בריכה עילית שנחפרה והותקנה מתחת לאדמה

בריכה עילית שנחפרה והותקנה מתחת לאדמה

הבריכה עשויה מ-PVC ולכן מצריכה התקנת סולם מיוחד ללא מגע בדופנות הבריכה. הבריכה ממוקמת בבית פרטי באריאל.