התקנת מערכת סינון וחיטוי לבריכה

התקנת מערכת סינון וחיטוי לבריכה

התקנת פילטר ומשאבה ומילוי הפילטר במצע סינון חיבור מערכתסינון וחיטוי המים ומייצב חומצה אוטומטית