בניית בריכת עילית בתוך האדמה

בניית בריכת עילית בתוך האדמה באריאל

חפירת הבריכה לפי גודלה ויציקת בטון מסביב הבריכה בגודל של 10X5 מטרים ועומקה 1.10 מטר (60 קוב) מותקנת בבריכה מערכת מלח ומייצב חומצה אוטומטי ומערכת פינוי עילי (סקימרים)