שיקום בריכה ומערכות סינון

הבריכה תהיה כמו חדשה

פעמים רבות עלולים לצוץ סדקים בצנרת המובילה לבריחה, במיוחד אם היא צנרת ישנה. כאשר נוצר סדק או שבר בצנרת מתחילות נזילות אשר ראשית מובילות לבזבוז של מים ושנית גורמות לפגיעה בתפעול הבריכה.

ליאור אחזקת בריכות מתקנים את הצנרת במידת הצורך או מחליפים אותה בכדי למנוע היסדקות נוספת. בנוסף החברה מתקנת סדקים ושברים שנוצרו בקרמיקה של הבריכה עצמה.

דילוג לתוכן